53 56 24 25
kontakt@transportmaeglerne.dk

VELKOMMEN TIL 
TRANSPORT MÆGLERNE

Vi er specialister i forsikringer til transportbranchen

Fragtførerforsikring

En fragtføreransvarsforsikring, som også kaldes CMR-forsikring tegnes af vognmanden. Forsikringen dækker ansvaret, dog med begrænsninger.

Vareforsikring

Med denne type forsikring forsikres godset (ALL-RISK). Forsikringen tegnes af varens ejer, og dækker forsikringshændelser, som ikke er omfattet af distributørens fragtførerforsikring. 

Speditørforsikring

En speditøransvarsforsikring dækker ansvar i henhold til de begrænsningsregler der er i Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser.

Tranportforsikringer

Transport Mæglerne formidler transportforsikring til vognmænd og speditører, samt import- og eksportvirksomheder i hele landet. Vi kan hjælpe dig med at få en omfattende transportforsikring og vareforsikring til en god pris.
    
Vores arbejdsområder omfatter i stor grad forsikringsrådgivning og vejledning i forbindelse med præmievurdering, skadesbehandling og transport af specielt gods.
     
Transportforsikring er et komplekst forsikringsområde, hvorfor mange i transportbranchen vælger at få et samarbejde med Transport Mæglerne på dette område. 
     
Vi arbejder udelukkende indenfor transport og logistik, da det netop er i denne branche, vi har stor erfaring og et stort netværk. Har du brug for fragtførerforsikringgodsforsikring og/eller speditørforsikring er vi dit sikre valg.

Vælg mellem forskellige forsikringsformer

Vores transportforsikringer omfatter især følgende forsikringsformer:

Fragtførerforsikring

En fragtfører forsikring / CMR forsikring tegnes af vognmanden og dækker hans ansvar med visse begrænsninger. Se præmieeksempler på forsikringer til fragtførere. Vi kan tilbyde CMR og trailerforsikring på udenlandske biler.

Vareforsikring

En vareforsikring/godsforsikring (ALL-RISK) er en forsikring af varer, og tegnes af godsets ejer og dækker forsikringshændelser, som ikke er omfattet af distributørens fragtførerforsikring. Det er altid en god idé at forsikre sit gods ved transport.

Speditørforsikring

Er du speditør? Så anbefaler vi altid at du tegner en speditøransvarsforsikring. På den måde sikre du dig at dit ansvar er dækket i henhold til de begrænsningsregler der er i Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB2015).

Hvis uheldet er ude

Skadesbehandling på forsikringer til transport. Vi sørger for det praktiske i forhold til skadesbehandling, og sikrer at vores kunder får den optimale vurdering hos forsikringsselskabet. 

Kontakt os

Tag meget gerne kontakt til os på telefon 53 56 24 25, vi er klar til at tilbyde vores ekspertise, således at du får de optimale forsikringer tilpasset netop dit behov. 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Kontakt os

Fragtførerforsikring

En fragtføreransvarsforsikring, også kaldet en CMR-forsikring, tegnes af vognmanden og dækker hans ansvar med visse begrænsninger. Vi tilbyder også andre typer af transportforsikringer. Hvis du skal bruge en fragtførerforsikring i udlandet, kan vi også hjælpe dig med et godt tilbud.

Vi har mere end 40 års erfaring inden for området og formidler blandt andet et relevant forsikringsprodukt, der kan etableres med en gunstig præmie.

Få den rette rådgivning om fragtføreransvarsforsikring
Med vores mange års erfaring har vi et stort branchekendskab. Det er derfor vigtigt for os at kunne tilbyde den rette rådgivning omkring fragtførerforsikring / CMR-forsikring. Du skal nemlig altid være sikker på, at du er dækket ordentligt ind. Husk også at forsikre dit gods, med en vareforsikring. Læs mere om Transport Mæglerne her.

Præmieeksempler

Kurer/pakke
– op til 3,5 tons

I DK: DKK 3.000,00
I EU: DKK 3.500,00
Selvrisiko: 1.000,00

Lastbiler
– op til 12 tons

I DK: DKK 4.500,00
I EU: DKK 5.500,00
Selvrisiko: *

Lastbiler
– over 12 tons

I DK: DKK 6.000,00
I EU: DKK 6.500,00
Selvrisiko: *

* Selvrisiko udgør 15 % af skadesbeløb – maksimalt DKK 18.000,00.

Præmieeksemplerne viser den årlige præmie på CMR-forsikring per bil. Der er tillæg for blandt andet transport af termo- og flyttegods.

Vareforsikring

En vare-/godsforsikring (ALL-RISK) tegnes af varens ejer, som har en naturlig interesse i at varen er behørigt forsikret ud over det som en transportør kan tilbyde, da denne forsikring har nogle begrænsninger, og dermed ikke er fuldt dækkende for varens værdi. Hos Transport Mæglerne har vi over 40 års erfaring inden for godsforsikring og andre transportforsikringer, og vi sørger for, at du får den rette forsikring med en fordelagtig præmie.

Vi giver dig den rette rådgivning
Takket være vores mangeårige erfaring inden for branchen, har vi fået et stort branchekendskab, både i Danmark og internationalt. Derfor er det også meget vigtigt for os, at vi tilbyder vores kunder den helt rigtige rådgivning, når det gælder godsforsikring og andre former for transportforsikring, som eksempelvis fragtførerforsikring. Det er nemlig vigtigt, at du altid er dækket ordentligt ind, i tilfælde af skader eller ulykke.

Speditørforsikring

En speditøransvarsforsikring dækker dit ansvar i henhold til de begrænsningsregler der er i Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser, også kaldet NSAB2015. Med andre ord dit ansvar som speditør er dækket, i henhold til de begrænsningsregler der er i Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser.

Hvis du ønsker et tilbud på en speditøransvarsforsikring hører vi meget gerne fra dig.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Kontakt os

Hvis uheldet er ude …

Vi har stor erfaring med behandling af transportskader. Denne erfaring bruger vi til at hjælpe vognmænd og speditionsvirksomheder i skadessituationer, hvor vi sørger for den praktiske skadesbehandling, og sikrer at forsikringsskaden får den optimale behandling hos forsikringsselskabet, så kunden undgår unødvendige tab.

Optimering af interne procedurer
Vi hjælper endvidere med at få opbygget de procedurer og blanketgange internt i virksomheder, som sikrer at de nødvendige oplysninger bliver registreret straks, så skaden kan beskrives korrekt.

Skadesbegænsende foranstaltninger
Vor rådgivning kan også omfatte gennemførelse af skadesbegrænsende foranstaltninger, som kan reducere skader og dermed mindske de ressourcer, som virksomheden skal bruge på skadesbehandling.

Vognmænd og speditionsvirksomheder
Denne ydelse er specielt rettet mod lidt større vognmænd og speditionsvirksomheder, hvor skadesbehandling er en tilbagevendende opgave. Her sørger vi for skadesbehandling på basis af et fast antal timer eller adhoc, når problemerne viser sig. Vi sørger selvfølgelig for at behandle alle oplysninger fra virksomheden med den fornødne diskretion. Læs mere om transportforsikring her.

Om Transport Mæglerne

Transport Mæglerne har gennem mange års virke i dansk transport oparbejdet et stort og mangesidet netværk hos myndigheder, organisationer, leverandører, revisorer, advokater og ikke mindst hos beslutningstagere i større danske transportvirksomheder.

Transport Mæglerne tilbyder dig udarbejdelse af transportforsikringer og rådgivning herom, samt skadesbehandling. Alt dette serveres af loyale eksperter, der altid udviser stor diskretion overfor dig og din virksomhed.

Hos Transport Mæglerne sætter vi en ære i at følge vores vore rådgivningssager helt i mål, og sikre at de gode råd også bliver omsat til handling.

Tag kontakt til os, og start med en uforpligtende samtale om, hvad vi kan gøre for netop dig. Hos Transport Mæglerne vægter vi loyalitet og diskretion både under og efter et samarbejde.

Vagn Skytte Jørgensen

Mere end 50 års erfaring fra national og international transport. Denne erfaring stammer fra ansættelser i shipping-, speditions- og transportbranchen, som blandt andet har omfattet ledende stillinger som chefkonsulent med ansvar for salg og internationale relationer og direktør i fragtvirksomhed.

I de sidste år har Vagn Skytte Jørgensen drevet selvstændig virksomhed med speciale inden for vurdering og formidling af transportvirksomheder via Transport Mæglerne.

Vagn Skytte Jørgensen har gennem årene siddet i adskillige bestyrelser, nævn og udvalg med relation til transportbranchen samt undervist i fag indenfor transport og logistik.

Kontakt Vagn Skytte Jørgensen:
Tel.: 51 34 17 12
E-mail: info@transportmaeglerne.dk

Merete Skytte Fynboe

Har en baggrund indenfor salg og finans. Merete er oprindeligt uddannet i bank, og arbejdede flere år i finanssektoren, også med ansvar for forsikringer.

Merete Skytte Fynboe har de sidste mange år drevet selvstændig Agenturvirksomhed med salg til detailhandlen over hele verden.

Merete Skytte Fynboe er ligeledes certificeret Life & Business Coach og tilbyder derfor også coaching forløb for ejere og ansatte i transportfirmaer.

Kontakt Merete Skytte Fynboe:
Tel.: 53 56 24 25 
E-mail: kontakt@transportmaeglerne.dk

Kontakt os

Tag kontakt til os her, og lad os sammen finde ud af hvad vi kan gøre for netop dig.